Dansere mangler D-vitamin

balletsko

Forskning at et stærkt D-vitamintilskud øger deres muskelstyrke og mindsker skader.

Professionelle balletdansere har en høj forekomst af D-vitaminmangel, som kun mindskes lidt i sommermånederne. Danserne er også mere tilbøjelige til at få skader i løbet af vinteren. Nu viser forskning at et stærkt D-vitamintilskud øger deres muskelstyrke og mindsker skader.

 

Træner indendør hele året

En gruppe forskere ønskede at undersøge hvilken effekt tilskud af vitamin D3 ville have på muskelfunktion og skader hos en gruppe fuldtids-elitedansere. De træner indendørs hele året og får derfor ikke meget sol på kroppen.

I undersøgelsen deltog 24 professionelle dansere fra Birmingham Royal ballet, som i gennemsnit dansede 6-8 timer om dagen, 38 timer om ugen. Året før var dansernes D-vitamin-status blevet målt om sommeren og om vinteren. Disse målinger afslørede, at alle danserne enten havde et lavt D-vitamin-niveau (10-30 ng/ml) eller havde en decideret mangel (<10 ng/ml) i vintermånederne, og kun 15% havde et normalt niveau efter sommerferien. Ingen af deltagerne havde taget vitamintilskud eller været på længere rejser tre måneder før undersøgelsens start.

Ud af de 24 dansere meldte 7 af disse sig frivilligt som kontrolgruppe. De blev dog lovet et tilsvarende D-vitamintilskud efter undersøgelsens afslutning som de 17 dansere der fik 2000 IE D3-vitamin svarende til 50 µg dagligt i de fire måneder fra januar til maj, som undersøgelsen varede.

 

Forskerne undersøgte følgende punkter:

Muskelstyrke, hvor man testede lårmusklerne i det stærkeste ben i en isometrisk test, dvs. at man spænder musklerne uden af bevæge dem eller ledet
Muskelkraft, som blev målt ud fra stående, lodrette hop
Skader, enhver skade som forhindrede danseren helt i at tage del i alle danserelaterede aktiviteter i en periode på 24 timer eller længere talte som en skade.

 

Efter fire måneder

Efter fire måneder viste undersøgelsen, at D-vitamin-gruppen havde opnået en signifikant 19% forbedret præstation relateret til isometrisk styrke i benene i forhold til kontrolgruppen.

Muskekraften var også blevet forbedret med 7,2% i D-vitamingruppen, hvorimod kontrolgruppen oplevede en 2% nedsat muskelkraft i samme periode.

 

Signifikant færre skader

Skader er en almindelig del af en dansers liv. I løbet af et år havde næsten halvdelen af en stor gruppe professionelle dansere pådraget sig en skade i muskler eller knogler, som medførte at de ikke kunne træne i mellem 1 – 6 dage. Det er oftest skader i lænden, hofterne, benene, knæ og fødder.

Undersøgelsen viste, at D-vitamingruppe fik signifikant færre og mindre alvorlige skader end kontrolgruppen.

Forskerne slutter med at anbefale, at alle dansere får D-vitamintilskud om vinteren fremover.

 

Kommentar
Vi andre ville nok anbefale tilskud af D-vitamin hele året til denne målgruppe.
Undersøgelsens resultat bekræfter i øvrigt en amerikansk undersøgelse fra 2012 som viste, at blandt unge piger der dyrkede hård idræt, var pigerne med det højeste D-vitaminindtag  51% mindre tilbøjelige til at få såkaldte stress frakturer sammenlignet med piger, der har den laveste indtagelse.

Ref.
Wyon MA, et al. The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: A controlled study. J sci Med Sport; 2013. E-pub ahead of print.

Skriv din kommentar her: