Få ti ganger bedre effekt av ditt kromtilskudd

Skærmbillede 2015-04-04 kl. 19.08.02Pressemelding, Pharma Nord

Hittil har forbrukerne måttet kjøpe krompreparater som inneholder syntetisk fremstilte kromformer som krompikolinat og kromklorid. Disse har dårlig opptagelighetsevne, og dermed mindre effekt. Nå har imidlertid EUs mattrygghetsorgan EFSA godkjent en helt ny type organisk krom, nemlig CromoPrecise. I følge EFSAs ekspertpanel opptas denne ti ganger lettere i kroppen enn tidligere kromvarianter.

Hemmeligheten består av å la krom inngå i en gjærstruktur som gir enestående egenskaper. På denne måten forenes krom med en rekke aminosyrer og danner det naturlig forekommende molekylet chromodulin, som hjelper til med å sluse sukker inn i kroppens celler. Chromodulin går i tospann med insulin, og virker ved å «låse» cellen opp innenfra slik at sukkeret lett kan trenge inn.

Når denne mekanismen fungerer som den skal, holdes blodsukkeret stabilt. Dette har stor betydning for blant annet vektreduksjon, da det nettopp er ustabilt blodsukker som gir en trang til søtsaker.

CromoPrecise har egen godkjennelse

Det finnes ulike typer kromgjær på det europeiske markedet. CromoPrecise er imidlertid den eneste form for kromgjær som EFSA (EUs mattrygghetsorgan) har godkjent på bakgrunn av en meget omfattende sikkerhetsdokumentasjon. Denne forsikrer at CromoPrecise har ti ganger så høy opptagelsesevne som andre kromformer (krompikolinat og kromklorid), og har dessuten et meget lavt innhold av uorganiske kromforbindelser.

CromoPrecise er med andre ord den eneste form for kromgjær som EFSA spesifikt har godkjent på bakgrunn av disse omfattende kravene til sikkerhet og kvalitet. Som forbruker er det viktig å vite at det finnes flere kromgjærvarianter, men at det bare er CromoPrecise som kan dokumentere en særdeles god evne til opptagelighet, høy kvalitet og sikkerhet. Derfor er det ikke tilstrekkelig at et krompreparat deklarerer at det inneholder kromgjær. Hvis man går etter den best dokumenterte formen for kromgjær, skal det spesifikt stå at det er CromoPrecise.

CromoPrecise er blant annet velegnet til å opprettholde stabilt blodsukkernivå, som igjen er viktig i kampen mot overvekt. Når blodsukkeret ikke er stabilt, kan det føre til trang til søtsaker.

Har du problemer med blodsukkeret?

Hvis du har problemer med et ustabilt blodsukker finnes det godt nytt for deg. CromoPrecise er en helt ny og virksom form for organisk kromgjær som er godkjent for å opprettholde et stabilt blodsukkernivå. Fordi ustabilt blodsukker kan øke trangen til søtsaker, har dette betydning for deg som ønsker å gå ned i vekt. Bak godkjennelsen står EFSA (European Food Safety Authority), EUs mattrygghetsorgan.

Godkjennelsen av CromoPrecise er utstedt på bakgrunn av en meget omfattende og detaljert dokumentasjon som viser at nettopp denne type kromgjær har opptil ti ganger bedre opptagelsesevne i kroppen enn eksisterende krompreparater på markedet. Samtidig er CromoPrecise en langt mer sikker kromkilde å innta.

CromoPrecise er en milepæl innenfor kosttilskudd. Det ligger mer enn ti års dansk forskning bak utviklingen av preparatet, og resultatet er en kromgjær med helt unike egenskaper. Tidligere har forbrukerne vært henvist til krompreparater med dårlig opptagelsesevne (syntetiske former som krompikolinat og kromklorid).

EU-godkjennelsen innebærer altså at man kan kjøpe en organisk kromgjær som ikke bare har ti ganger bedre opptagelsesevne enn de øvrige kromvariantene, men også har langt bedre sikkerhetsdata. Bare fordeler med ny kromgjær Den blodsukkerregulerende effekten av krom, som også EU har anerkjent, er svært avhengig av hvilken kromtype tabletten inneholder.

Inntil nylig har det bare vært mulig å kjøpe syntetiske kromvarianter som for eksempel krompikolinat og kromklorid. Med godkjennelsen av den nye, organiske kromgjæren CromoPrecise, er veien banet for helt nye fordeler. Denne nye formen for kromgjær opptas nemlig ti ganger bedre i kroppen enn de andre kromtypene.

CromoPrecise inneholder krom hvor krominnholdet er bundet til en rekke aminosyrer som tilsammen danner det naturlig forekommende molekylet chromolin. Sammen med insulin sørger dette molekylet for effektivt å sluse sukker fra blodet inn i cellene. Dette har stor betydning for opprettholdelsen av et stabilt blodsukkernivå, som igjen er et nyttig redskap i kampen mot overvekt.

Hvis blodsukkeret er ustabilt, kan det lett oppstå en sukkertrang som gjøre det vanskelig å følge dietten. EUs organ for mattrygghet, EFSA (European Food Safety Authority) har godkjent CromoPrecise på bakgrunn av utførlig dokumentasjon av kromgjærens gode opptagelsesevne, i tillegg til høy kvalitet og sikkerhet. Bare denne ene formen for kromgjær kan påberope seg nettopp disse egenskapene.

Skriv din kommentar her: