Høyt blodtrykk og Q10

Blodtryk for højtNaturlig stoff senker blodtrykket uten bivirkninger

Høyt blodtrykk kan behandles effektivt uten bivirkningene som vanligvis oppstår i forbindelse med bruk av konvensjonelle legemidler, hevder australske forskere som har oppnådd gode resultater med det naturlige stoffet koenzym-Q10.

Beverly Hills, L.A: Koenzym-Q10 er et naturlig forekommende stoff som kroppen er avhengig for å produsere energi,  og kan få stor betydning for behandling mot høyt blodtrykk i fremtiden. Dette fortalte australske forskere i forbindelse med publiseringen av nye forskningsresultater ved den fjerde kongressen for The International Coenzyme Q10 Organization i januar 2011.

Høyt blodtrykk blir vanligvis behandlet med en rekke forskjellige legemidler, og de fleste har bivirkninger som pasientene generelt tåler dårlig. Men ved å bruke koenzym-Q10, lykkes man med å oppnå en betydelig reduksjon i blodtrykket uten bivirkningene som normalt forekommer ved konvensjonell medisinering.

Australske forskere under ledelse av dr. Franklin L. Rosenfeldt fra The Cardiac Surgical Research Unit ved Alfred Hospital i Australia, utførte en såkalt meta-analyse der de gjennomgikk resultatene av totalt 12 vitenskapelige undersøkelser av koenzym-Q10s virkning på høyt blodtrykk.

Studiene besto av tre prospektive, randomiserte og kontrollerte undersøkelser som sammenlignet koenzym-Q10 og placebo (identiske, men virkningsløse “lurepiller”), åtte åpne undersøkelser uten kontrollgruppe – og i tillegg et overkrysningsforsøk.

Sikkert og effektivt

I de randomiserte undersøkelsene ble det i gruppen som fikk koenzym-Q10 registrert en signifikant reduksjon i det systoliske blodtrykket. I gjennomsnitt var senkningen av blodtrykket på 17 mmHg (på kvikksølvskalaen).  De samme undersøkelsene viste at også det diastoliske blodtrykket falt betydelig,  med en gjennomsnittlig senkning på 8 mmHg.

Til sammenligning falt det systoliske blodtrykket i placebogruppen med gjennomsnittlig 2 mmHg. Samtidig ble det registrert en gjennomsnittlig stigning (!) på 1 mmHg i det diastolistiske blodtrykket.

Hos pasientene som fikk Q10-behandling i åpne forsøk, observerte forskerne en gjennomsnittlig reduksjon på henholdsvis 13 og 10 for systolisk og diastolisk blodtrykk. Lignende resultater forekom også i overkrysningsforsøket.

Det oppsto minimale bivirkninger i forbindelse med Q10-behandlingen, noe som viser at denne formen for terapi er både sikker og effektiv. Derfør bør den overveies som et fremtidig  tilbud til pasienter som ikke tåler standardbehandling mot høyt blodtrykk. I Danmark er Q10-preparater, som for eksempel Bio-Qinon fra Pharma Nord, oppført som sterke vitamin- og mineralpreparater.


Kilder:

“Cardiovascular applications of coenzyme Q10: Treatment of hypertension and holistic preparation for cardiac surgery”, F. L. Rosendfeldt1, A. Hadj1, S. Pepe1, D.S. Esmore1, S.J.Haas2, H. Krum2, K.Ng1, J-Y Leong1, J.M.Hodgson3, G.F. Watts3

1. The Cardiac Surgical Research Unit, Alfred Hospital and Baker Heart Research Institute

2. Department of Epidemiology and Preventative Medicine, Monash University, Melbourne, Vivctoria

3. Department of Medicine and HeartSearch, University of Western Australia, Royal Perth Hospital, Perth, Australia

Skriv din kommentar her: