Q10 hjelper golfkrigveteraner

shutterstock_178021415Pharma Nord i Vejle fikk besøk av professor Beatrice Golomb fra University of California (San Diego School of Medicine). Professor Golomb er i ferd med å avslutte en pilotstudie som har påvist at Q10 fra Pharma Nord hjelper personer som lider av det såkalte golfkrigssyndromet.

Fordi studien ikke er offentliggjort, er det begrenset hvor mye professor Golomb har lov til å fortelle.

Uansett er det viktig nytt for tusenvis av skadde golfkrigsveteraner som har kjempet mot helsemyndighetene for å få sykdommen anerkjent. Dette er den første medikamentelle undersøkelsen som påviser signifikante forbedringer i symptomkomplekset kalt golfkrigssyndromet.

I denne placebokontrollerte blindundersøkelsen fikk 46 forhenværende soldater Q10 fra Pharma Nord over en periode på tre måneder. Det viste seg at hver eneste av de 46 deltagerne ble hjulpet av Q10. I forkant utarbeidet Golomb en liste med 20 symptomer. Blant annet hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet, kronisk diaré og høyt blodtrykk. Det var en forbedring i alle kategoriene.

Teorien er at golfkrigssyndromet produserer oksidativt stress som reduserer mitokondrienes ATP-produksjon. Fordi hjernen og musklene trenger mer energi enn andre deler av kroppen, er det ikke så merkelig at disse områdene blir hardest rammet. Professor Golomb oppdaget at deltagerne led av de samme symptomene som personer med skade på mitokondriene – og hvor Q10 tidligere hadde vist seg å hjelpe.

Omkring en fjerdedel av 697.000 amerikanske golfkrigsveteraner lider av symptomer som følge av krigen.

Når artikkelen om denne pilotstudien er skrevet ferdig, vil professor Golomb naturligvis prøve å få den publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Deretter håper hun på å skaffe midler til en større undersøkelse.


Kilder:

Professor Beatrice Golomb

Kennedy K. Anti-oxidants ease Gulf War Syndrome, study finds. USA TODAY , 27.juni, 2011

Skriv din kommentar her: