Stor forbedring hos fibromyalgipasienter ved bruk av Q10

Fibromyalgi og gigtFibromyalgipasienter som tar tre kapsler Bio-Quinone Gold daglig, får ikke bare mer energi – genekspresjonen forandres også. Det gir en rekke forbedringer i livskvaliteten, viser ny forskning fra dr. Mario Cordero og hans kollegaer i Spania.

20 kvinner med fibromyalgi deltok i studien. Undersøkelsen var dobbeltblind og placebokontrollert, ved loddtrekning fikk en halvdel Q10 og de resterende placebo.

Formålet med studien var å avklare hvilke kliniske effekter som kan oppnås med et daglig tilskudd på 300 milligram koenzym-Q10 over en periode på 40 dager. Samt i hvilken grad tilskuddet påvirker genekspresjonen i AMP-aktivert proteinkinase (AMPK).

AMPK er et enzym og en overordnet regulator av cellenes energinivå. Enzymet aktiveres når ATP-nivået blir lavt, og øker dermed kroppens evne til å transportere glukose, omsetning av fettsyrer og dannelsen av mitokondrier.

Resultater

Undersøkelsen kunne påvise at Q10-gruppen opplevde en reduksjon i symptomer på 52 prosent i forhold til placebo-gruppen, basert på symptombeskrivelsene i spørreskjemaet som ble benyttet (forkortet FIQ).

Q10-gruppen fikk smertene redusert med 52 prosent og tretthet med 47 prosent. Ifølge Visuell Analog Skala (VAS), et verktøy for å måle smerter hos pasienter, hadde Q10-gruppen 56 prosent mindre smerter enn placebo-gruppen. Videre var antall ømme punkter (såkalte “tender points”) redusert med 44 prosent i forhold til deltakerne som fikk placebo.

Det var ingen forskjell å spore i søvnkvaliteten i noen av gruppene, og det ble heller ikke rapportert om bivirkninger.

Med utgangspunkt i disse resultatene, ser forskerne på Q10-tilskudd som en ny terapeutisk behandling av fibromyalgi.

En far med fibromyalgi

Mario Cordero har gjort tidligere undersøkelser med Q10 til fibromyalgipasienter. Interessen for fibromyalgi oppsto som følge av at faren led av kroniske smerter. Etter å ha satt seg inn i faglitteraturen, oppdaget Cordero at fibromyalgipasienter lider av dysfunksjonelle mitokondrier i musklene. Noe som ledet ham i retning av behandling med koenzym-Q10.

Om genekspresjon

De fleste cellene i kroppen inneholder en cellekjerne med genetisk informasjon kalt et genom. Dette genomet avkodes blant annet til en gitt mengde forskjellige proteiner i et komplekst forløp – såkalt genekspresjon.

Om fibromyalgi

Fibromyalgi er et syndrom, det vil si et kompleks av symptomer. Symptomene omfatter kroniske smerter, tretthet, hodepine, søvnforstyrrelser og depresjon. Videre klager nesten alle pasientene over ømhet i flere deler av kroppen, totalt 18 punkter. Områdene sitter i nakken, mellom nakke og skulder, skuldermusklene, albuene, over rumpeballene, på hoftene og innsiden av knærne.

Fibromyalgi rammer omtrent fem prosent av verdens befolkning, for det meste kvinner. Årsaken til sykdommen og hvordan den påvirker kroppen, er fortsatt delvis uavklart. Derfor har det vært vanskelig å tilby effektiv behandling.

Men fra tidligere undersøkelser vet vi at dysfunksjonelle mitokondrier og mangel på Q10 er involvert i lidelsen.

Kilder:

Cordero MD, et al. Can Coenzyme Q10 Improve Clinical and Molecular Parameter in Fibromyalgia? Antioxid & Redox Signal 2013. E-pub ahead of print. www.endfatigue.com/web-newsletters/nl_2011-06-23.html

 

 

Skriv din kommentar her: