Tema: Allergi

COLOURBOX2004912_2

af Marianne Palm. Denne artikel blev trykt i magasinet sund-forskning.dk i april 2012.

Kan allergi håndteres via hukkommelsen?

Jeg tror ikke på det!
– Gør det alligevel, for det er jo bare irriterende, at du hele tiden er tæt i næsen, ikke kan være i din lejlighed, og at du ikke kan besøge mig…

Det var ordene, der faldt mellem os, før Linisha endelig tog sig sammen til at hoppe lige ned i det, hun troede mindst på: at hendes allergi kunne behandles med kinesiologilignende metoder. Hvordan kan et par tryk på en arm gøre en forskel for hendes slimhinder i tuden?

Det var i februar, at Linisha drog af sted til AllergiKompagniet med både skepsis og allergi i fuld flor. Men når mor nu havde sagt det, og mor tilfældigvis var en gammel rotte i biopatiske metoder, som ikke havde hjulpet en dyt, så måtte der anderledes radikale midler til.

For mor har kat, husstøv, græs – og græs, husstøv og kat. I lange baner i Svogerslev. Og Linisha selv er på SU og har ikke adgang til kliniske rengøringsdamer udi støvsugning.

Vel ankommet til AllergiKompagniet hos Torben får Linisha lidt forklaringer med på vejen.

Fri for allergi

Nøglen til allergi sidder i hukommelsen
En uhensigtsmæssig refleks i underbe- vidstheden er den egentlige grund til allergi. Identificer og korriger refleksen, og reaktionen forsvinder.

Dette enkle princip er et gennembrud i behandlingen af alle slags allergier!

Linisha forklarer: -Da Torben, med fingrene hvilende på min pande, sagde til mig, at jeg skulle tænke tilbage på en hændelse, hvor jeg kunne have været i kontakt med støv, blev jeg ved med at få billeder op, fra da jeg blev født. Og ja, jeg ved det lyder besynderligt, for jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvordan der så ud, hvordan der lugtede, og om der var støv, så jeg ved ikke helt, om jeg køber min egen forklaring, men det var altså de bil- leder, der kom op, slutter Linisha med et undrende udtryk.

Måske var det ikke så underligt, når man tænker på, at Linisha nærmest blev født hjemme i en lille karnap… tja, støvet? Måske…

Kan det virkelig være rigtigt?

Meget tyder på, at det er angstprovokerende hændelser, som oftest i den tidlige barndom, der udløser allergi.

Torben uddyber: – Mine behandlinger af allergipatienter, som baserer sig på denne antagelse, taler for sig selv. Da jeg behandlede 30 birkepollen-allergikere, blev de 24, som gennemførte hele behandlingen sæsonen igennem, alle stort set kureret.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Alle alarmsignaler blinker rødt og sender faresignaler op til hjernen, når vi oplever angstprovokerende situationer. Små børn er særligt udsatte, for de ved ikke endnu, hvordan de skal fortolke noget faretruende. Hele den traumatiske oplevelse, inklusive den pollen, der er i luften i situationen, lægger hjernen ned i en skuffe, som der står ”overhængende fare” på. Den bliver åbnet hver gang, der er pollen i luften – og så udløses reaktionen. Allergi er med andre ord i bund og grund ikke andet end en refleks i underbevidstheden, der udløser en kropslig reaktion, hvor kroppen forsøger at skille sig af med de ting, den anser for farlige.

Hvordan kan man ændre en tanke?
To parallelle processer, der tilsammen udgør et gennembrud i behandling af allergi, gør, at man kan ændre på en ubevidst tanke. I den ene skaffer man sig med kinesiologiske redskaber adgang til underbevidstheden. Det er en meget simpel metode, der foregår ved fuld bevidsthed, og som på ingen måde betyder, at man skal til at grave rundt i sin fortid. Man løfter blot helt gelinde sløret for på hvilket tidspunkt i livet, den angstprovokerende hændelse har fundet sted.

I den anden lige så simple proces fortæller man hjernen: ”Du er fejlinformeret. Det, som du for mange år siden tolkede som en overhængende fare, var i virkeligheden bare en lille rift. Og så var der i øvrigt også noget ganske harmløst pollen i luften”. Så siger hjernen: ”Nå ja, det var en fejl”. Den situation skal naturligvis ud af skuffen, som der står ’overhængende fare’ på. Når hjernen ikke længere kan se noget farligt ved situationen, holder kroppen op med at reagere.

Kan det virkelig være så enkelt?

– Nogle af de patienter, jeg har haft i behandling, er medicin- og symptomfri efter en enkelt behandling. De fleste har dog haft flere ubehagelige oplevelser, hvor en bestemt påvirkning har været til stede. Derfor kræver de mere end én behandling. Det er sjældent, at der skal bruges mere end 3-4 behandlinger til at fjerne en allergi, men hvis man har mange forskellige allergier, kan der selvfølgelig blive tale om flere behandlinger.

Jeg har dog endnu ikke været over 10 behandlinger af en enkelt person, uanset at jeg har behandlet folk med mere end 100 forskellige allergier, slutter Torben, som får det helt store smil frem hos Linisha.

For første gang i flere år er hun nemlig helt fri for sin irriterende støvallergi, der gjorde hende tung, træt og tæt i næsen.

Og mor smiler med, for nu kan de igen være sammen i Svogerslev trods katte og nullermænd i krogene.

Forår er en fornøjelse for de fleste 

– mens forår også bare er de tætte næsers tid.

Det kan være rigtig besværligt at være allergiker, og især hvis immunsystemet efterhånden begynder at lave krydsreaktioner. Det ene år er man ”bare” allergisk over for birkepollen, det næste år er man måske også allergisk over for æbler!

Kig i skemaet, og skru lidt ned for de forskellige mulige kompositioner af luftbårne allergener, som er sværere at undgå end de forskellige frugter m.m.

Skriv din kommentar her: