Albizzia lebbeck

COLOURBOX2647146_45

 

Indisk navn: Pit shirish (Shirisha)
Familie: Leguminosae Droge: Bark

Beskrivelse
Løvfældende og hurtigtgroende, op til 20 m højt træ, almindelig i Indien (Punjab, Rajasthan) og Iran. Foretrækker at gro 4000m over havet i Himalaya og andre bjergegne. Mørkebrun eller mørkegrøn, grov bark.

Aktive indholdsstoffer
Saponiner, hjerte glykosider, garvestoffer, flavonoider. (1)

Farmakologi
Albizzia lebbeck virker antiallergisk ved at hæmme degranulering af mastceller og hæmme aktiveringen af T-lymfocytter. Urten hæmmer muligvis også B-lymfocytter og derved produktionen af anti stoffer. (3) Albizzia lebbeck hæmmer desuden histamins og acetylcholins sammentrækkende virkning på bronkierne.2 Hæmmer karcinom i næsemundhulen. Bladene anvendes i Indien i behandlingen af natteblindhed. (2)

Egenskaber
Antiallergisk, kolesterolnedsættende, bakterie-og svampehæmmende, hjertestyrkende, krampestillende (i tarmene). (2)

Indikationer
Eksem: Anvendes udvortes i væskende eksem. (4)
Astma, eksem, allergi: Anvendes indvortes i behandlingen af astma, allergisk næsekatar, eksem, nældefeber. (1)

Kolesterol
Kan muligvis nedsætte forhøjet blodkolesterol. (2)

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Bivirkninger
Albizzia lebbeck’s hæmning af immunsystemet bør udlignes ved tilsætning af im munstimulerende urter såsom Echinacea arter, Astragalus membranaceus og Picrorrhiza kurroa.

Toksicitet
Ingen giftvirkninger ved anbefalet dosering.

Dosering
Tørret droge: 1-2 g tre gange daglig. (2) Ekstrakt (1:2) i 25% alkohol: 25-60 ml ugentlig. (5)

Kombinationsforslag
Kan blandes med andre antiallergiske urter som Rehmannia glutinosa og Tanacetum parthenium ved behandling af allergier og autoimmune sygdomme. Immun systemet, leveren og mavetarmkanalen bør også behandles.

Skriv din kommentar her: