Forskning på selen, Q10 og sink gir håp til barnløse

babyfødderUfrivillig barnløse behøver ikke å vente på at forskere oppklarer gåten om hvorfor så mange menn har nedsatt sædkvalitet. Det finnes allerede god vitenskapelig evidens for at tilskudd av selen, Q10 og sink kan forbedre sædkvaliteten hos menn.

En ny vitenskapelig undersøkelse fra det danske Rigshospitalet, publisert i British Medical Journal, har på ny aktualisert emnet sædkvalitet. Helsemyndighetene har på sin side hevdet at sædkvaliteten hos danske menn ikke er dårlig. Men forskere ved Rigshospitalet har slått fast at selv om danskers sædkvalitet ikke har endret seg de siste 15 årene, så er den likevel bekymringsverdig lav.

Undersøkelsen fra Rigshospitalet viser at kun 23 prosent av unge dansker har sæd av toppkvalitet. Cirka 15 prosent vil sannsynligvis trenge fertilitetsbehandling, og 27 prosent har en sædkvalitet som medfører at de sannsynligvis må vente svært lenge før de oppnår graviditet.

Gåten om hvorfor sædkvaliteten hos dansker er så dårlig, venter stadig på å bli oppklart. Gjetning er ikke nok. Når det gjelder fertilitet er det nødvendig å slå fast problemets art og omfang, før det er realistisk å forvente at det bevilges forskningsmidler for å håndtere problemet.

Når er man ufrivillig barnløs?

Ifølge WHO er man ufruktbar hvis ett år med forsøk ikke resulterer i graviditet som fører til fødsel. Andre mener at det skal minst to år med regelmessige forsøk til.

Vi vet at problemet med ufrivillig barnløshet skyldes mange andre ting enn nedsatt sædkvalitet. Men sædkvaliteten ser ut til å være en såpass vesentlig faktor, og nylig aktualisert med den hittil mest omfattende undersøkelsen av danske menns sædkvalitet, at det er fornuftig å lage en avgrensning her.

Som kjent har ikke forskerne kommet til bunns i årsaken til danskenes dårlige sædkvalitet. Man mistenker blant annet at det kan skyldes hormonforstyrrende stoffer i miljøet. På tross av dette er det blitt forsket på forskjellige næringsstoffer, og som viser at det er hjelp å få for menn med nedsatt sædkvalitet.

Sædkvalitet ifølge WHO

Grensen for lav sædkvalitet er 20 millioner sædceller per milliliter ifølge WHO. Konsentrasjoner på under 40 millioner er ikke optimalt. Videre sier WHO at det skal være minst 2 milliliter sæd i en porsjon og minst 20 millioner sædceller per milliliter. Minst halvparten av disse sædcellene skal bevege seg, og et tilstrekkelig antall – minimum 4 prosent – ha et normalt utseende.

Undersøkelsen fra Rigshospitaltet viser at det ikke er sædkonsentrasjonen, det vil si antall sædceller per milliliter, som er flertallets hovedproblem. I løpet av de siste 15 årene har gjennomsnittlig sædkonsentrasjon (antall sædceller per milliliter) faktisk steget fra 43 til 48 millioner. Det gjelder også for det totale antallet sædceller, som i samme periode har steget fra 132 til 151 millioner.

Hovedproblemet er ifølge Rigshospitalets undersøkelse, at den gjennomsnittlige prosenten av bevegelige sædceller bare er på 68 prosent. Forekomsten av unormale sædceller er helt opp i 93 prosent. Disse tallene har ikke endret seg de siste 15 årene.

Selen

Når det gjelder sædcellenes bevegelighet, også kalt motilitet, viser forskning at daglig tilskudd av sporstoffet selen har avgjørende betydning for dannelsen av normale sædceller. Selen øker sædcellenes motilitet, og et lavt seleninnhold i sædvæsken øker risikoen for redusert fruktbarhet.

Forklaringen ligger i at selenavhengige enzymer beskytter sædcellen når den blir dannet og dermed også halestrukturen, hvis piskebevegelser bringer cellen fremover. Dessuten er selen en viktig antioksidant som beskytter sædcellen mot oksidative skader. Undersøkelser viser at færre skader på DNA fører til høyere fruktbarhet.

Koenzym-Q10

Både selen og koenzym-Q10 finnes i høye konsentrasjoner i sædcellenes midterste del, som består av en kapsel fylt med mitokondrier. Mitokondrier er små strukturer i cellene i kroppen som produserer energi. Et lavt innhold av Q10 vil derfor medføre “trette” og langsomme sædceller. Q10 er i likhet med selen en viktig antioksidant som ikke bare beskytter sædcellene mot skader under dannelsen i testiklene, men også etterpå. Det er påvist at tilskudd av Q10 reduserer antallet unormale sædceller, og reagensglassforsøk viser at Q10 kan øke sædcellenes evne til å trenge inn i egget.

Sink

Sink er også et viktig stoff når det gjelder sædkvalitet. Sink inngår i viktige enzymer og konsentreres i prostata ved hjelp av hormonet testosteron. Prostata kalles også blærehalskjertelen og den produserer sædvæsken. Ved sinkmangel reduseres kroppens evne til å danne testosteron, testiklene blir mindre og sædkvaliteten blir dårligere. Med unntak av mengden sink som finnes i prostata, har ikke kroppen et lager av sink. Vi er derfor helt avhengige av stabil tilførsel.

Ettersom sæd inneholder mye sink, kan ungdom og menn med et aktivt sexliv miste betydelige mengder sink i dette “lageret”. Faktisk opp til tre milligram per sædavgang. Dette kan settes opp mot helsemyndighetenes forslag om å redusere maksimal mengde sink i kosttilskudd til barn over 11 og voksne, fra 22,5 milligram til 2,24 milligram som anbefalt daglig dosering.

Andre tiltak

Det finnes en lang rekke tiltak menn med lav sædkvalitet kan i gå gang med allerede nå. Et par eksempler: Unngå røyking, gå ned i vekt hvis du er overvektig. Ha sex hver dag eller hver annen dag. Årsaken til at man bør ha sex såpass ofte, skyldes at hyppige sædavganger reduserer mengden DNA-skader. Risikoen for DNA-skader øker jo lengre tid sædcellene oppholder seg i kroppen. Under alle omstendigheter er det opplagt at daglige tilskudd med selen, sink og Q10 bør inngå i bestrebelsene.


Referanser:

Jørgensen N, et al. Human semen quality in the new millenium: a prospective cross-sectional population-based study of 4867 men. BMJ 2012. E-pub ahead of print.

   Rayman MP. Selenium and human health. Lancet 2012;379(9822):1256-68

   Scott R, et al. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Br J Urol. 1998;82(1):76-80.

   Showell MG, et al. Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD007411.

   Lewin A, et al. The effect of coenzyme Q10 on sperm motility and function. Mol Aspects Med. 1997;18 Suppl:S213-9.

   Zorn B, et al. The effects of a double-blind randomized placebo cross-over controlled trial using coenzyme Q10. Conference paper. Frankfurt: 2nd Conf. Intl. CoQ10 Assn. 2000.

   Balercia G, et al. Coenzyme Q(10) supplementation in infertile men with idiopathic asthenozoospermia: an open, uncontrolled pilot study. Fertility and Sterility 2004:81(1):93-8.

   Hunt CD, et al. Effects of dietary zinc depletion on seminal volume and zinc loss, serum testosterone concentrations, and sperm morphology in young men. Am J Clin Nutr. 1992;56(1):148-57.

Skriv din kommentar her: