Lavere dødelighet blant eldre ved bruk av SelenoPrecise og Bio-Quinone

Skærmbillede 2015-04-09 kl. 19.59.54En kontrollert vitenskapelig undersøkelse fra Sverige viser at tilskudd med SelenoPrecise og Bio-Quinone over lang tid, reduserer risikoen blant eldre for å dø av hjerte- og karsykdommer med cirka 50 prosent, sammenlignet med dem som ikke tar tilskuddet.

Svenske forskere fra Universitetssykehuset i Linköping og Karolinska Instituttet i Stockholm, har fulgt 443 eldre av begge kjønn i alderen 70 til 88 år fra Kinda kommune i opptil fem år.

Fordi deltagerne i forsøket tidligere var med i en epidemologisk undersøkelse (en type undersøkelse der man ser bredt på forekomsten og fordelingen av sykdommer hos en befolkningsgruppe), var de faktisk blitt regelmessig undersøkt siden 1998.

Grundig forundersøkelse

Innledningsvis ble alle deltagerne i forsøket undersøkt av erfarne hjerteleger. Undersøkelsene omfattet blodprøver, EKG og måling av blodtrykk. Blodprøvene ble testet for innhold av selen, Q10 og NT-proBNP, som er indikatorer for hjertets pumpefunksjon samt markører for oksidativt stress.

Pasienter som nylig hadde opplevd hjerteproblemer og ventet på operasjon, eller led av alvorlig sykdom som minsket overlevelsesjansene, ble utelukket fra undersøkelsen. Det samme gjaldt for pasienter med et medisin- eller alkoholmisbruk, og pasienter som ikke kunne forventes å være kapable til å samarbeide om prosjektet gjennom den lange tiden undersøkelsen pågikk.

Dobbelt-blind undersøkelse

Alle deltagerne fikk tilskudd i minst fire år og ble deretter undersøkt hver sjette måned. Totalt 221 personer fikk aktiv behandling i form av 200 µg SelenoPrecise én gang daglig og 100 mg Bio-Quinone to ganger daglig.

Placebogruppen bestod av 222 personer. Undersøkelsen var dobbelt-blind, det vil si at verken deltagerne eller forskerne visste hvem som fikk hva.

Formålet

Formålet med undersøkelsen var å finne ut om tilskudd av selen og Q10 kan påvirke graden av kronisk hjertesykdom, dødsfall og dødsfall relatert til andre årsaker. Grunnen til at selen og Q10 ble valgt, skyldes at det samlet sett er utgitt mer enn 1.400 vitenskapelige artikler om disse to stoffenes virkning på hjertesykdom. Samtidig vet vi at kroppens naturlige innhold av Q10 reduseres med alderen. Erfaring tilsier også at selennivået hos eldre ikke er optimalt.

Hvorfor Pharma Nord?

Årsaken til at Pharma Nords produkter ble valgt er flere. De er av høy farmasøytisk kvalitet, godkjent som legemidler og kan dokumentere et stabilt, forutsigbart innhold gjennom hele produksjonsprosessen. I tillegg har produktene høy opptagelighet i kroppen, lav bivirkningsfrekvens og ikke minst har begge produktene blitt anvendt i en lang rekke vitenskapelige undersøkelser med gode resultater.

Q10 og selen virker sammen i kroppen

I kroppen skifter Q10 hele tiden mellom å være oksidert og redusert. Sagt på en annen måte: mellom sin ikke-aktive og aktive form. Denne vedvarende reduseringen av Q10 forårsaker et behov for selenoproteinet TrxR1, hvor selen inngår i form av selenocystein. Funksjonen til disse selenholdige proteinene optimaliseres med et tilstrekkelig Q10-nivå og omvendt.

Resultater

Forskerne konkluderer med at tilskudd av selen og Q10 medfører en sikker statistisk nedgang i dødsfall forårsaket av hjerte- og karsykdommer hos eldre med 44 til 55 prosent – avhengig av målemetode. EKG-målinger og biokjemiske markørker støtter disse dataene.

 

Fotnote

Undersøkelsen kalles også “KiSel10”. Navnet er sammensatt av “Ki” fra Kinda kommune, “Sel” fra selen og “10” fra Q10.

Ref.

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012. E-pub ahead of print.

Skriv din kommentar her: