Q10 bedrer symptomer ved sigdcelleanemi

shutterstock_178021415Indiske forskere har i samarbeid med Pharma Nords forskningsavdeling påvist at tilskudd av Bio-Quinon  bedrer en rekke symptomer hos personer med den arvelige og kroniske sykdommen sigdcelleanemi, og dermed gir økt livskvalitet.

Undersøkelsen fant sted i delstaten Chhattisgarh i India, som er landets tiende største. I Chhattisgarh inngår 23,7 prosent av befolkningen i forskjellige stammer hvor forekomsten av sigdcelleanemi er utbredt, og hvor mengden Q10 og andre antioksidanter i kostholdet ligger under gjennomsnittet. Pasienter med sigdcelleanemi fra disse stammene deltok i undersøkelsen.

Forskerne plukket ut 130 pasienter som sa seg villig til å delta, men bare 34 pasienter i alderen 10 til 30 år fulgte hele undersøkelsesforløpet som varte i totalt seks måneder.

Pasientene ble inndelt i tre grupper:

Gruppe A (homozygoter) bestod av 15 pasienter med et sigdcelleanemigen fra begge foreldre. Disse pasientene produserer ingen normale røde blodlegemer.

Gruppe B (heterozygoter) bestod av 19 pasienter med et sigdcelleanemigen fra den ene av foreldrene og et friskt gen fra den andre. Disse pasientene produserer både friske og syke blodlegemer.

Gruppe C fungerte som kontrollgruppe med 20 friske deltagere.
Deltagerne i undersøkelsen fikk 200 milligram Bio-Quinon daglig. Underveis målte forskerne fem forskjellige parametere knyttet til sigdcelleanemi.

TBARS (Thiobarbitursyrereagerende stoffer) i røde blodlegemer er en indikator på graden av oksidasjon i kroppen. Denne verdien ble mer enn halvert. Det vil si: mindre skadelig oksidasjon i kroppen.

RBS (antallet røde blodlegemer). Denne verdien økte. Det vil si bedre oksygentransport til cellene i kroppen og bedre retur av karbiondioksid til  lungene.

WBC (antallet hvite blodlegemer). Denne verdien økte. Det er vanskelig å vurdere hvilken betydning stigningen har.

HB (hemoglobinmengde). Denne verdien økte. Det er vanskelig å vurdere hvilken betydning stigningen har.

CRP (C-reaktivt protein) er en indikator på graden av betennelse i kroppen. Denne verdien falt.

På alle disse områdene var resultatene statistisk sikre.

Konklusjon

Videre opplevde deltagerne  i forsøket en reduksjon i smerter forbundet med sykdommen, i tillegg til at de fikk mer energi. På bakgrunn av dette konkluderer forskerne at koenzym-Q10 er vel verd å anvende ved behandling av sigdcelleanemi.

Ref.

Thakur AS, et al. Hematological Parameters and RBC TBARS Level of Q10 Supplemented Tribal Sickle Cell Patients: A Hospital Based Study. Ind J Clin Biochem 2012. E-pub ahead of press.


Om sigdcelleanemi

Sigdcelleanemi er arvelig på samme måte som blodtype, hårfarge, øyenfarge og andre fysiske trekk.

Ved sigdcelleanemi er aminosyren glutaminsyre i røde blodlegemer byttet ut med aminosyren valin. Derfor blir røde blodlegemer, som normalt er runde, sigdformede ved oksygenmangel. Konsekvensen er at disse blodlegemene får problemer med å trenge igjennom de minste blodkarene i kroppen, kalt kapillærene, noe som kan medføre oksygenmangel, ømhet, smerter og nedsatt evne til å lege sår.

Skriv din kommentar her: