shutterstock_177270461Fibromyalgi er fortsatt en gåtefull lidelse, men forskning tyder på at oksidativt stress og lavt Q10-innhold i kroppen spiller en vesentlig rolle for symptombildet. Ny forskning tyder dessuten på at Bio-Quinone Q10 er en opplagt kandidat for standardbehandling mot hodepinen som ofte plager personer med fibromyalgi.

Fibromyalgi er et syndrom, det vil si en gruppe symptomer som opptrer samtidig. Typiske symptomer ved fibromylagi er kroniske smerter, invalidiserende utmattelse, stivhet i leddene og depresjon. Mange fibromyalgipasienter strever også daglig med kronisk migrene, eventuelt i en litt mildere form enn ved episodisk migrene.

Forskning viser at fibromyalgi henger sammen med at immunforsvaret ikke klarer å regulere utskillelsen av noen typer signalstoffer kalt cytokiner. Cytokiner forårsaker betennelse i kroppen og nervene som registrerer smerte stimuleres.

Avhengig av konsentrasjonen av cytokiner i blodet, oppstår tretthet, søvnighet, utmattelse, feber, muskelsmerter og generelle smerter – som alle er typiske symptomer ved fibromyalgi.

Bio-Quinone i tre måneder

35 middelaldrende kvinner deltok i undersøkelen. 20 av dem hadde fibromyalgi. 15 friske personer fungerte som kontrollgruppe. 10 av kvinnene med fibromyalgi fikk én kapsel 100 mg Bio-Quinone tre ganger daglig i tre måneder.

Resultater

Forskerne undersøkte hvite blodlegemer hos fibromyalgipasientene, og fant et nedsatt innhold av Q10 og katalase – et enzym som omdanner hydrogenperoksid til vann og oksygen. Videre registrerte forskerne et lavere innhold av energimolekylet ATP i forhold til den symptomfrie kontrollgruppen. Samtidig var det også et økt nivå av lipidoksidasjon, det vil si harske fettstoffer, hos fibromyalgipasientene sammenlignet med kontrollgruppen. Forskerne kunne dermed konkludere at jo mindre innhold av Q10 eller katalase i de hvite blodlegemene, desto mer alvorlig var hodepinen til forsøkspersonene.

Oppsummering

Fibromyalgi forårsaker betennelse i kroppen og økt produksjon av cytokiner. Noe som medfører smerte, i tillegg til at frie radikaler forbruker Q10. Konsekvensen er de velkjente symptomene ved fibromyalgi.

Tilskudd med Bio-Quinone Q10 gjenopprettet de kjemisk ubalansene, og forskerne konkluderer derfor at Q10-tilskudd kan forbedre symptombildet hos personer med fibromyalgi.

Kilde:

Condero MD, et al. Oxidative Stress Correlates with Headache Symptoms in Fibromyalgia: Coenzyme Q10 Effect on Clinical Improvement. PLoS One, 2012. E-pub ahead of print.

Lenke til artikkelen: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035677

Kommentar:

Q10 fra Pharma Nord er tidligere blitt brukt med stor suksess blant soldater som lider av golfkrigssyndromet, en lidelse som deler mange likheter med fibromyalgi.