Q10 minsker bivirkningene ved statinbehandling

shutterstock_61663996En dobbelt-blind loddtrekningsstudie har vist at tilskudd med Bio-Quinone Gold gir en markant reduksjon av bivirkninger ved behandling med kolesterolsenkende medisin. Dette forsøksresultatet kan være til nytte for alle som behandles med statiner.

Formålet med undersøkelsen var å finne ut om tilskudd med koenzym-Q10 og selen kunne være til hjelp for pasienter med såkalt statinindusert myopati (SAM). Det vil si symptomer i musklene som følge av behandling med kolesterolsenkende medisiner kalt statiner.

Symptomer

Av en gruppe på 1142 pasienter som gjennomgikk behandling med statiner, ble 60 pasienter utvalgt. Alle hadde rapportert om symptomer på SAM og fikk en høy dose statinpreparater daglig, det vil si 80 milligram. Symptomene var muskelsmerter, muskelsvakhet, muskelkramper og tretthet.

Gruppene ble inndelt slik:

Gruppe 1: 200 mg Q10 daglig eller tilsvarende placebokapsler

Gruppe 2: 200 µg selen daglig eller tilsvarende placebotabletter

Disse gruppene ble videre inndelt i fire undergrupper med følgende dagsdoseringer:

Undergruppe l: 200 mg Q10 (aktivt) + 200 µg selen (aktivt)

Undergruppe ll: 200 mg Q10 (aktivt) + 200 µg selen (placebo)

Undergruppe lll: 200 mg Q10 (placebo) + 200 µg selen (aktivt)

Undergruppe lV: 200 mg Q10 (placebo) + 200 µg selen (placebo)

Statin – quinon – selen
Undersøkelsen varte i tre måneder. Resultatene viste at nesten alle pasientene som hadde fått Q10, det vil si to kapsler Bio-Quinone Gold daglig, opplevde en signifikant forbedring av symptombildet.

Mest påfallende var tretthetssymptomene, hvor alle som hadde fått Q10 uten unntak opplevde betydelig redusert tretthet. Ved å kombinere Q10 med selen (SelenoPrecise), oppnådde forskerne en større stigning i Q10-nivået i blodet hos aktiv-gruppen sammenlignet med placebogruppen.

Gamle tall

De nevnte resultatene er noen år gamle ettersom datainnsamlingen pågikk fra januar 2006 til desember 2007. Resultatene ble omtalt på en konferanse i september 2008, men først i 2013 ble undersøkelsen publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Ref.

Fedacko J, et al. Coenzyme Q10 and selenium in statin-associated myopathy treatment. Can J Physiol Pharmacol 2013;91:165-70.

Om statiner

Statiner hemmer enzymet hydroxy-metyl-glutaryl-koenzymA-reduktase (HMG-CoA), som kroppen trenger for å kunne produsere kolesterol, i tillegg til en rekke andre kjemiske forbindelser. Blant annet koenzym-Q10 som er helt nødvendig for energiproduksjonen i mitokondriene. Opp mot 75 prosent av personer som behandles med statiner opplever muskelsymptomene som oppstår ved at energiproduksjonen i musklene svekkes.

Statiner inndeles i to grupper: De syntetiske og de fermenterte. Noen statiner forekommer naturlig og kan finnes i enkelte sopparter – samt i rød gjæret ris. Personer som ikke tåler syntetiske statiner kan fullt mulig tåle naturlige, fermenterte statiner.

Ifølge en uoffisiell tommelfingerregel kan man ha behov for 100 milligram Q10 for hvert 20 milligram statinpreparat, men fordi det er forskjell både på pasienter og statinpreparater, er denne doseringen kun veiledende og en mindre dosering kan være tilstrekkelig.

Ingrediensene og doseringen i denne undersøkelsen tilsvarer mengdene som senere ble anvendt i KiSel10-undersøkelsen, der det ble påvist at Bio-Quinone Gold gir en markant reduksjon av en rekke bivirkninger som følge av behandling med kolesterolsenkende medisin. Denne studien vil gagne mange av dem som er under behandling med statiner.

Skriv din kommentar her: