Statinbrukere har nytte av Q10

shutterstock_211262389

Danske forskere har kastet lys over et årelangt mysterium: Hvorfor opplever så mange personer som behandles med kolesterolsenkende statiner muskelsmerter, og i noen tilfeller nedsatt glukosetoleranse? Svaret: på grunn av Q10-mangel!

Forskerne har lykkes i å påvise at den kolesterolsenkende medisinen Simvastatin reduserer mengden av koenzym-Q10 i musklene, og påvirker dermed den såkalte oksidative fosforyleringen. Oksidativ fosforylering er prosessen hvor musklene spalter ATP-molekyler – som er kjemisk bundet energi. Teorien går ut på at når muskler arbeider med for lite tilgjengelig energi, oppstår det smerter.

Blodsukkeret påvirkes også

10 prosent av dem som beveger lite og opp til 75 prosent av idrettsutøvere som behandles med et statinpreparat, opplever bivirkninger i form av muskelsmerter.

Forskerne påviste også at deltagerne i forsøket som fikk statinpreparater, hadde problemer med blodsukkeret i form av nedsatt glukosetoleranse og insulinfølsomhet. Dette er en tilstand som medfører at cellene i kroppen har problemer med å ta opp glukose fra blodet.

Denne undersøkelsen kan legges på toppen av den voksende bunken med beviser på at statiner, til tross for at de er effektive, har sin pris.

Nedsatt Q10-produksjon

Den tilsynelatende underliggende årsaken til de nevnte symptomene, er at statiner ikke bare hemmer leverens kolesterolproduksjon, men også kroppens produksjon av Q10. Q10 er ansvarlig for å generere energi i cellenes “kraftverk” – mitokondriene – og det merkes best i svært energiforbrukende celler, for eksempel muskelceller.

Når muskelcellene ikke klarer å produsere nok energi til å fungere optimalt, oppstår problemer som smerte og nedsatt muskelkraft. Det gjør det vanskelig å mosjonere. Derfor virker det logisk at atleter klager mer over bivirkninger fra statiner enn “sofagriser”.

Tilskudd med Q10 hjelper

Daglig tilskudd med Q10 tatt sammen med statinpreparater, kan motvirke risikoen for bivirkninger fra statinene. Dette ble påvist i en undersøkelse fra 2007, hvor amerikanske forskere ga smerterammede statinbrukere daglig tilskudd med koenzym-Q10 på 100 milligram, eller et lignende placebopreparat, i én måned. Undersøkelsen viste at pasientene som supplerte medisinen med koenzym-Q10, opplevde en reduksjon på 40 prosent i muskelsmerter, og følte seg langt mindre plaget av bivirkninger enn pasientene i kontrollgruppen som fikk placebopreparatet.

Referanser:

Larsen S, et al. Simvastatin Effects on Skeletal Muscle. Relation to Decreased Mitochondrial Function and Glucose Intolerance. J Am Coll Cardiol. 2013;61(1):44-53.

Caso G, et al. Effect of coenzyme Q10 on myopathic symptoms in patients treated with statins. Am J Cardiol. 2007;99(19):1409-12.

Tre kommentarer

Det er forskjell på bivirkningene fra ulike statinpreparater. I utlandet fås preparatet StatiQinon, som effektivt kombinerer et naturlig statin fra rød gjæret ris med alfa-linolensyre (ALA) og koenzym-Q10.

For den som ikke tåler statinpreparater, kan omega 3-fettsyrer sannsynligvis også hjelpe. I en vitenskapelig undersøkelse av pasienter med hjerteproblemer , reduserte et daglig tilskudd med 400 milligram EPA og DHA (finnes i fiskeolje) og 2 gram alfa-linolensyre (finnes i linfrøolje) risikoen for hjerteinfarkt med 54 prosent i forhold til gruppen som ikke fikk tilskuddene.

En uoffisiell tommelfingerregel sier at man bør ta 100 milligram Q10 for hvert 20 milligram statinpreparat.

Hva er statiner?

Statiner er en klasse kolesterolsenkende legemidler og virker ved å hemme enzymet HMG-CoA reduktase, som spiller en sentral rolle i leverens dannelse av både kolesterol, dolikol og koenzym-Q10.

Hva er alfa-linolensyre?

Alfa-linolensyre (ALA) er en type omega 3-fettsyre som finnes i planter, for eksempel linfrø, raps, soya og valnøtter. ALA virker effektivt for opprettholdelsen av et normalt kolesterolnivå. Kroppens evne til å omdanne ALA til EPA og DHA, som finnes i fiskeolje, er begrenset.

Skriv din kommentar her: